IJsselland  abessijnen

 

 

 

 
-wild looks gentle nature-

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Informatie 
Abessijnen Somali's en Varianten?   Varianten???    wat zijn dat eigenlijk?
Kort samengevat is een Abessijn Variant, ook wel Somali Variant genoemd, een kat die uiterlijk helemaal een Abessijn is, maar zowel een gen voor korthaar als ook een gen voor langhaar draagt.
Vroeger werden er af en toe kittens met lang haar geboren uit twee Abessijnen. Dit werd gezien als een fout bij de Abessijn en was dus absoluut niet wenselijk. Toen een Amerikaanse Abessijnenfokster, Evelyn Mague, eind jaren '60 zo’n langharige Abessijn terug zag in het asiel, was ze verkocht door het mooie uiterlijk. Zij heeft zich sterk gemaakt voor de erkenning van deze katten, die de naam Somali kregen. De naam Somali komt van het land SomaliŽ, een buurland van het toenmalige AbessyniŽ (tegenwoordig EthiopiŽ), waar de Abessijn naar genoemd is.
 
Het is toegestaan een Abessijn te kruisen met een Somali. Dan krijg je zogenaamde Abessijn Varianten. Deze hebben het uiterlijk van een Abessijn, ze zijn dus kortharig, maar dragen een gen voor langhaar.
Deze uitkruising wordt gedaan voor bijvoorbeeld typeverbetering, kleurverbetering, maar vooral voor het brengen van nieuw bloed in de Somali. De genenpoel van de Somali is namelijk relatief klein.
 
Genetisch verklaard: Basis:
* Er zijn 2 soorten genen: dominante genen (hoofdletter) en recessieve genen (kleine letter). Het dominante korthaar gen is de hoofdletter L en het recessieve langhaar gen is de kleine letter l.
* Een dominant gen hoeft maar een keer bij een kat voor te komen om zichtbaar te worden. Een recessief gen moet tenminste tweemaal bij een kat voorkomen om zichtbaar te worden.
* Fenotype = het uiterlijk van de kat, genotype = de kat genetisch gezien
* Een kat is homozygoot als hij 2 keer het zelfde gen draagt, (bijv. LL of ll). Hij is dan zuiver voor deze eigenschap en zijn genotype komt overeen met zijn fenotype. Een kat is heterozygoot als hij voor een bepaalde eigenschap twee verschillende genen draagt, (bijv. Ll). Het genotype komt in dat geval niet overeen met het fenotype.
 
De vacht:
Een kat heeft 2 genen die de lengte van de vacht bepalen. Een zuivere korthaar kat heeft 2 genen voor korthaar: LL. Een langhaar kat heeft 2 genen voor langhaar: ll. De combinatie Ll kan natuurlijk ook: een gen voor korthaar en een gen voor langhaar. Het gen voor korthaar is dominant. Dat betekent dat deze kat fenotypisch (qua uiterlijk) een korthaar is, maar genetisch gezien zowel een gen voor korthaar als ook een gen voor langhaar draagt. Deze katten noemen we Varianten. Het gen L hoeft dus slechts ťťn keer aanwezig te zijn om een korte vacht te veroorzaken, daarentegen moet een langhaar kat altijd twee recessieve genen (ll) hebben om de lange vacht te tonen.Gen combinaties:
LL homozygoot korthaar Abessijn (zuiver)
Ll heterozygoot korthaar Abessijn Variant, ook wel Somali Variant genoemd
ll homozygoot langhaar Somali
 • Schema van kruisingen:
  Abessijn x Abessijn LL x LL =100% Abessijn
  Somali x Somali ll x ll = 100% Somali
  Abessijn x Somali LL x ll = 100% Variant
  Variant x Somali Ll x ll = 50% Somali en 50% Variant
  Variant x Variant Ll x Ll = 25% Abessijn, 50% Variant en 25% Somali
  Variant X Abessijn Ll x LL = 50% Abessijn en 50% Variant

  Alleen voor de Somalifok Van bovenstaande kruisingen worden in principe alleen de eerste vier combinaties daadwerkelijk gedaan. De kruisingen van een Variant met een Variant of een Variant met een Abessijn worden ten sterkste afgeraden en zijn niet gewenst. Het is namelijk niet altijd te zien is of de kittens uit deze combinaties Abessijn of Variant zijn (vaak is de vacht van een Variant iets zachter dan die van de Abessijn en op plekken zoals de buik en achterpoten iets langer, maar dit is niet altijd het geval!!!). Hierdoor bestaat er het gevaar dat een Variant, waarvan men denkt dat het een zuivere Abessijn is in het Abessijnenbestand terecht komt. In dat geval kunnen er onverwachts en ongewenst Somali kittens tevoorschijn komen uit combinaties van twee, naar men dacht, raszuivere Abessijnen. Om deze reden hoort men dus ook een Variant alleen voor de Somalifok in te zetten, dus een Variant alleen te kruisen met een Somali!!Waarom

  Varianten in de fok van de Somali worden gebruikt?
  Als het gaat om aantallen is het Somaliras een redelijk klein ras. Dat betekent dat de genetische basis van de Somali niet groot is. Om nu te voorkomen dat er teveel en te vaak met dezelfde genen gefokt wordt, wordt er af en toe vers bloed, nieuwe genen dus via de Abessijn het Somaliras binnengehaald. Een andere reden om Varianten in te zetten voor de Somalifok is dat de Somali van oorsprong uit de Abessijn voorkomt. Het is dan ook de bedoeling dat een Somali net als een Abessijn is, alleen met een langer jasje aan. Om nu te zorgen dat het karakter en het uiterlijk van de Somali dicht bij de Abessijn blijft is het af en toe inkruisen van Abessijnen een must. Gelukkig beseffen steeds meer fokkers dat een brede genetische basis en blijvende verwantschap aan de Abessijn bijzonder wenselijk is en maakt men steeds meer gebruik van de Variant om het Somalibestand qua gezondheid en karakter te houden zoals ze hoort te zijn. Een derde reden om Varianten te gebruiken is het binnenhalen van bepaalde kleurslagen in het Somaliras die wel bij de Abessijn aanwezig zijn, maar andersom niet tot nawelijks.

  Abessijn

  Variant of Somali Variant
  Er bestaat nogal wat verwarring en onenigheid over de naamgeving van de Variant. Deze wordt bij de ene vereniging Abessijn Variant en bij de andere weer Somali Variant genoemd, terwijl we het over dezelfde kat hebben. Reden om de Variant een Abessijn Variant te noemen is het feit dat de Variant qua uiterlijk een Abessijn is. Reden om de Variant Somali Variant te noemen is dat de Variant bij de Somali hoort, en ook alleen voor de fok van de Somali gebruikt mag worden. De Variant Somali Variant noemen kan dus verwarring met betrekking tot voor welk ras de Variant ingezet mag worden voorkomen.

  Niet alleen bij onze rassen
  De Variant is niet alleen bij onze rassen een begrip. Ook bij andere rassen waar zowel een korthaar als ook een langhaar versie van bestaat zijn Varianten een begrip en worden zij gebruikt voor de fok van de langhaar versie. Te denken valt hierbij aan de Siamees en Balinees, de Oosterse Korthaar en de Javanees en de Russisch Blauw en Nebelung.

  Bertha Slagter cattery Castlemania

 •  
  The Cat and the Moon:
  by W.B. Yeats
  The cat went here and there
  And the moon spun round like a top,
  And the nearest kin of the moon,
  The creeping cat, looked up.
  Black Minnaloushe stared at the moon,
  For, wander and wail as he would,
  The pure cold light in the sky
  Troubled his animal blood.
  Minnaloushe runs in the grass
  Lifting his delicate feet.
  Do you dance, Minnaloushe, do you dance?
  When two close kindred meet,
  What better than call a dance?
  Maybe the moon may learn,
  Tired of that courtly fashion,
  A new dance turn.
  Minnaloushe creeps through the grass
  From moonlit place to place,
  The sacred moon overhead
  Has taken a new phase
  Does Minnaloushe know that his pupils
  Will pass from change to change,
  And tat from round to crescent,
  From crescent to round they range?
  Minnaloushe creeps through the grass
  Alone, important and wise,
  And lifts to the changing moon
  His changing eyes